Xử lý sơn còn thừa như thế nào?

Với số sơn còn thừa việc xử lý làm sao để tránh ảnh hưởng đến môi trường là không hề đơn giản. Cho nên để hạn chế cũng như để xử lý bạn hãy chú ý những điều sau:

  • Tính toán hợp lý vừa đủ số lượng sơn cần dùng. Tránh để dư thừa nhiều.
  • Khi thi công thì làm đến đâu ta pha thêm nước đến đấy. Chú ý là phải pha nước cùng tỉ lệ để tránh sự khác biệt về màu sắc. Phần sơn còn lại chưa pha nước bạn chỉ cần đóng kín lại là có thể bảo quản được lâu. Lần sau sử dụng vẫn dùng được.
  • Nếu còn ít thì bạn hãy cố gắng lăn lên chỗ tường nào đó cho hết.
  • Nếu còn tương đối nhiều bạn có thể tặng cho hàng xóm hoặc sơn những khu vực sử dụng chung như tường bao, nhà vệ sinh công cộng…