Thẻ lưu trữ: sơn thép mạ kẽm

Giới thiệu về sơn thép mạ kẽm Zn

Ngày xưa khi chưa sản xuất được loại sơn thép mạ kẽm đặc biệt này thì việc sơn lên các ống, hộp mạ

Sơn lên thép mạ kẽm và inox

Đối với các ống thép được mạ kẽm hoặc là inox, khả năng chống lại sự oxi hóa là tương đối tốt. Tuy nhiên