Thẻ lưu trữ: QUÉT VÔI VE TẠI HÀ NỘI

Quét vôi ve tại Hà Nội 0985683323

Công trình quét vôi ve tại Hà Nội – tường bao doanh trại Lữ đoàn Phòng Không Không Quân 918