Thẻ lưu trữ: sơn dầu

Sơn cửa gỗ nên dùng sơn PU hay sơn dầu?

Sơn cửa gỗ nên dùng sơn PU hay sơn dầu bình thường? Sơn sắt có sơn được cửa gỗ không?

Dùng sơn dầu để sơn tường được không?

Dùng sơn sắt, sơn dầu có sơn tường được không? Nếu dùng sơn dầu cho tường nhà thì có vấn

Sơn dầu loại nào tốt nhất?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng sơn nước thương hiệu và có chất lượng tốt ngang nhau.