Sơn lại mặt tiền và biển hệ thống cửa hàng quà tặng Moji

Công trình: sơn lại mặt tiền và biển của hệ thống cửa hàng quà tặng Moji tại địa chỉ 82 Bà Triệu và 241 Chùa Bộc.

Do quá trình sử dụng lâu ngày nên màu tường và màu trên biển cửa hàng bị bay màu và bị bẩn. Nhu cầu sơn lại để làm mới cửa hàng nhằm thu hút khách hàng là đương nhiên.

Cửa hàng 82 Bà Triệu:

  • Tường dùng sơn Dulux InSpire bóng
  • Biển dùng sơn dầu Jotun

Cửa hàng 241 Chùa Bộc chỉ sơn lại biển bằng sơn dầu Jotun