Sơn gỗ, sơn sắt bằng tay không bóng?

Trong quá trình đi sơn tôi đã gặp rất nhiều thắc mắc của khách hàng. Nhất là khi sơn gỗ, sơn sắt. Như trong tiêu đề bài viết có khách hàng thắc mắc rằng “chị thấy người ta bảo sơn bằng tay không bóng mà phải phun máy mới bóng”.

Tôi xin trả lời rằng thắc mắc trên là hoàn toàn sai lầm. Đó là tại vì những lý do dưới đây:

  • Độ bóng của màng sơn khi hoàn thiện phụ thuộc vào loại sơn. Người ta làm ra dòng sơn bóng thì nó sẽ bóng còn làm ra dòng sơn mờ thì nó sẽ mờ.
  • Sơn PU trên gỗ thì sau khi sơn màu xong người ta sơn phủ 1 lớp bóng cuối cùng. Các dòng sơn dầu khác cũng có loại bóng loại mờ. Chính vì thế ta thường thấy sơn PU rất bóng.
  • Nếu là sơn bóng cho dù là bạn quét tay hay lăn bằng lô ngón thì nó vẫn bóng. Tức là biện pháp thi công không ảnh hưởng đến độ bóng của sơn. Phun máy giúp thi công nhanh hơn và màng sơn mịn hơn mà thôi.

Độ bóng của sơn ảnh hưởng bởi 2 yếu tố sau:

  • Do loại sơn sản xuất. Tức là do hãng sơn sản xuất bóng như nào do họ quyết định.
  • Khi thi công ta thường pha loãng sơn 1 chút để dễ thi công và để màng sơn mịn hơn. Pha càng loãng thì độ bóng sẽ càng giảm.